Förändras kärlek med tiden?

Vi arbetar nu med tema kärlek inför vår vecka: ”Kärleken är fri”. Jag har skrivit om hur vi startade upp här. Efter uppstarten läste vi novellen Den första kärleken av Tage Danielsson. Har du testat Ann-Marie Körlings ide om att inleda lektionen med tre ord? Om inte, gör det! Du kan läsa om hennes tankar kring det här, det är ifrån hennes blogg jag hämtat inspiration. Jag testade Ann-Marie Körlings upplägg som ingång till novellen och bjöd mina elever på orden: afton, undanskymd och fullborda.

Vi smakade på orden tillsammans, jag läste dem högt och sedan läste vi dem högt tillsammans i kör. Eleverna skrev ned orden med förklaringar till i sina skrivböcker. Sedan skapade vi meningar med orden, eleverna fick skriva så många meningar som möjligt på en minut med varje ord. Sedan fick de i par skapa så många meningar som möjligt med två av orden och sedan med tre av orden. Vi gjorde det på tid och det fungerade mycket bra. Eleverna delade med sig av sina meningar i helklass.

Vi tittade även på bilder av jasminer och näktergalen samt lyssnade till hur näktergalen kan låta innan vi läste novellen. Jag förbereder ofta en Google presentation till lektionen där jag har lagt in ord, bilder, filmer och ljud i förväg för att förenkla.

Bild av Alexas_Fotos från Pixabay

Vi läste novellen: Den första kärleken efter att eleverna fått förutspå den utifrån orden vi gått igenom och titeln. Under läsningen gjorde vi flera pauser för att fundera över åldern på personerna i novellen. En del gissade att de var 80 år i början av texten och en del att de var tonåringar. Vi pratade om vad som signalerade olika åldrar i texten.

Eleverna fick diskutera novellen i form av en EPA utifrån frågor som jag hade förberett, vi pratade bland annat om hur kärlek kan förändras med tid och ålder. Det var fina samtal.

Önskar er en vacker dag!

/ Jennie Rosen